Học hỏi tiến trình cấp vốn khởi nghiệp của Amalgamated

  Trước lúc khởi đầu mở Doanh nghiệp Amalgamated kinh doanh sản xuất gỗ năm 1963, Angus McDuff đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc khởi nghiệp của mình. Bước chuyển tiếp từ vựng trí giám sát của một cơ sở vật chất sản xuất đèn bằng gỗ sang chủ một doanh nghiệp riêng kinh doanh gỗ là một bước chuyển thuận lợi.    Là một giám sát, ông nắm vững việc tạo hình và làm cho gỗ xẻ thích hợp với người tiêu sử dụng cũng như những sản phẩm thương nghiệp. Hơn nữa, ông sở hữu nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những nhà cung ứng vật liệu và thường tiếp cận những nhà phân phối sĩ và lẻ cho những thành phẩm của đơn vị ông.
  McDuff đã tận dụng hiệu quả khoảng thời kì ở cơ sở vật chất sản xuất đèn trước lúc chuyển sang công việc kinh doanh riêng. Những lúc rảnh rỗi, ông thiết kế một dây chuyền nhỏ sản xuất giá treo bằng gỗ, vận dụng kinh nghiệm trong ngành kinh doanh đèn để tính toán giá bán sản xuất, và tìm hiểu thông tin về những kênh phân phối mà ông sẽ bán sản phẩm mới qua đó. Vì vậy, lúc ông kết thúc cuộc thế viên chức của mình để trở thành chủ doanh nghiệp riêng, ông đã sở hữu được một nền tảng tương đối vững cho bước khởi đầu của mình.
  Tuy nhiên, lúc thật sự bước vào thương trường kinh doanh, ông thấy rằng những tri thức đó vẫn chưa đủ để quản lý tốt doanh nghiệp, ông cần biết nhiều tri thức chuyên môn hơn nữa, quan yếu là tri thức về những tài sản tài chính và sản xuất. McDuff đã tính rằng ông cần sở hữu đủ tiền mặt – khoảng 3.000 USD – để vượt qua ba tháng khởi nghiệp trước tiên lúc doanh số vẫn còn ở mức tối thiểu, ông cũng trữ một lượng gỗ, đồ ngũ kim và những nguyên vật liệu khác trong kho. Những khoản tồn kho vật liệu này sẽ được chuyển thành tồn kho thành phẩm theo thời kì. Ngoài ra, ông cũng cần tiền để trả tiền giá bán bất động sản hàng năm, những khoản bảo hiểm phải trả và tiền thuê một xưởng nhỏ trong ba tháng đầu. Như đã thảo luận trong chương 1, những khoản này sẽ là tài sản lưu động của McDuff với trị giá tiền như sau:

McDuff cũng cần một số tài sản nhất mực như: máy tiện gỗ, một vài phương tiện điện và cầm tay, những ghế bào cho xưởng, và một xe tải nhỏ để vận chuyển nguyên vật liệu và giao hàng. Angus đã sở hữu sẵn một xe tải nhỏ cùng nhiều phương tiện cần thiết, và chủ doanh nghiệp trước đây của ông sẵn lòng bán cho ông hai máy tiện gỗ cũ và một số ghế bào dư.

Với những tài sản này, Angus sở hữu thể hoàn thành phần tài sản nhất mực trên bảng cân đối kế toán của mình:

Xe tài nhỏ                                         1.200   USD

Máy tiện                                            1.200   USD

Dụng cụ khác                                      300   USD

Đồ đoàn ở xưởng                                   300   USD

Tổng tài sản nhất mực                                       3.000 USD

Tồng tài sản lưu động {trừ phần trên)               7.300 USD

Tổng tài sàn lưu động và cỗ định                 10.300 USD

Chú ý rằng xe tải nhỏ và những phương tiện khác là những tàả sàn do McDuff sở hữu. Trị giá của chúng được tính theo giá thị trường của nhửng tài sản đó vào thời khắc chúng được đưa vào sử dụng.

10.300 USD cho tổng trị giá tài sản mà McDuff cần sở hữu thể là một con số ko nhiều. Nhưng vào thời khắc năm 1963, một đồng đôla cũng thực sự đáng giá. Could là vợ chồng Angus sở hữu sẵn khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản, đã sở hữu một chiếc xe tải và một số phương tiện, và chú của Alice còn cho hai người vay 5.000 USD ngoại trừ lãi, trả 1.000 USD mỗi năm. Với tất cả tài sản và khoản tiền đấy, Doanh nghiệp Amalgamated của McDuff đã sở hữu được sự cấp vốn cần thiết để xúc tiến hoạt động kinh doanh. Bạn đã xem phần tài sản sở hữu trong bảng cân đối kế toán. Sau đây là cách nhìn nhận phần nợ vào cuối năm 1963:

Bạn sở hữu thể thấy rằng mọi khoản tiền góp vào vốn được thể hiện ở phần nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán, và tổng số đúng bằng những tài sản khác ở phần tài sản sở hữu.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ, nếu ko muốn nói là hầu hết những doanh nghiệp nhỏ, được cấp vốn ban sơ theo cách tương tự với trường hợp của Doanh nghiệp Amalgamated – bằng tiền tiết kiệm của chủ sở hữu cùng thêm vốn góp từ bạn bè hay người thân. Một số người thậm chí còn sử dụng tới hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng làm vốn khởi nghiệp.

Rate this post

Bình luận