Phương pháp chuyên gia (Delphi) xây dựng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Phương pháp Delphi được vận dụng trong nhiều ngành nghề, đã được tác Lê Trịnh Hải & Phạm Hoàng Hải (2014) thực hiện xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ số thẩm định vững bền là phương pháp chuyên gia [23]. Phương pháp này được tiến hành theo nhiều vòng (mang thể từ 2, 3 hoặc 4 vòng) và được thực hiện qua những vòng lặp [94]:

Trong bản hỏi, những chuyên gia quản lý sẽ đưa ra những bộ chỉ số đã được tổng hợp từ những tài liệu hiện mang (trong nước và trên toàn cầu) và đề nghị những chuyên gia thẩm định theo 5 mức độ: chỉ số ko liên quan rất cao; ko liên quan cao; ít nhiều liên quan; chỉ số liên quan cao; chỉ số liên quan rất cao. Ngoài ra, những chuyên gia cũng đề xuất những chỉ số hiện chưa mang trong danh mục bản hỏi. Sau lúc nhận được bản trả lời của những chuyên gia thẩm định, chuyên gia quản lý sẽ tính toán những thông số thống kê thẩm định mức độ thống nhất hay phân tán: trị giá trung bình, sai số chuẩn, độ phân tán (khoảng tứ phân vị) và gửi tới kết quả cho những chuyên gia ở vòng 2. Thông thường, sự thống nhất đạt được ở một chỉ số nào đó cần đảm bảo thống nhất ý kiến ở mức 75% trở lên trong vòng hỏi trước.

Rate this post

Bình luận