Đề xuất với các bên liên quan ngoài doanh nghiệp tăng sức ép để các doanh nghiệp may thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động một cách thực chất

Những nhân tố khách quan hay chính là những điều kiện bên ngoài tác động tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của DN bằng sự tương trợ, tạo thuận lợi hoặc phản ứng để tạo tín hiệu định hướng, chỉnh đốn hành vi của DN. DN ko thể chủ động với những tác động từ những điều kiện bên ngoài. Để những DN might thực thi TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với chất lượng thì các đối tác liên quan ngoài DN, Quốc hội, Chính phủ, những Bộ ban ngành, Hiệp hội dệt might  Việt Nam cần tăng cường vai trò của mình cũng như mở rộng vòng tay, giúp sức  cải thiện những điều kiện cho DN might nói riêng và những DN nói chung. Một số đề  xuất, kiến nghị như sau:

Đối với khách hàng – bên liên quan quyền lực nhất định đoạt vận mệnh, sự thành bại của những DN might Việt Nam. Họ  nên với những hành động quyết liệt để  những DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ một cách đầy đủ,  thường xuyên, đúng thứ tự. Khách hàng phải yêu cầu DN thực hiện trang nghiêm TNXH đảm bảo quyền của NLĐ trong những quy định pháp lý trong Bộ luật   lao động về sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, về thời kì làm việc, ATVSLĐ. Đặc thù là tăng cường TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ như: tương trợ   nhà ở, chăm sóc sức khỏe tăng, trả lương khó khăn, trả phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định… Tuy nhiên khách hàng quốc tế ngày nay sẽ còn yêu cầu cao hơn những CoC về lao động cũng như tiêu chuẩn lao động quốc tế đối với DN. Vì vậy những DN might phải luôn trong tâm thế “sẵn sàng”, hợp tác với khách hàng huy động mọi nguồn lực để thực hiện những yêu cầu ở hiện tại và cả tương lai.

Đối với nhà cung ứng: Những nhà cung ứng phải kiên quyết ko cung ứng hàng đối với những DN might ko thực hiện TNXH, TNXH đảm bảo quyền và lợi  ích cho NLĐ cũng như vi phạm quyền của  NLĐ. Mặt khác, để cùng nhau phát  triển nhà cung ứng cũng sẽ tạo điều kiện cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt cho những DN might để DN thực hiện kinh doanh thuận lợi nhất. Những nhà cung ứng cũng cần tăng cường liên doanh, liên kết với những DN might.

Liên kết làm tăng nguồn  lực để  nhận những đơn hàng to, giảm giá tiền đầu vào, tăng sức khó khăn cho sản phẩm; Hoặc liên kết với những nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng toàn cầu như Trung  Quốc, Ấn Độ cung ứng nguyên phụ liệu (xem hình 16- phụ lục 09). Tăng cường  hợp tác giữa những nhà cung ứng với Hiệp hội dệt might Việt Nam, Hiệp Hội dệt might ASEAN để tăng cường năng lực cung ứng cho những DN might cụ thể: Tháng 3/2016 tại Bangkok Thái Lan, ASEAN đã ban hành hướng dẫn nội dung TNXH đối với NLĐ của DN để tương trợ những nhà cung ứng, những DN thực hiện tốt hoạt động này.

Đối với cùng đồng: Những DN might hiện nay với hoạt động xen kẽ trong những khu vực dân cư, cùng đồng. Cùng đồng là những người chịu tác động bởi những DN  might cũng như với khả năng giám sát và phát hiện những tín hiệu bất ổn trong thực hiện TNXH đối với NLĐ như là ko tuân thủ trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích về HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi vi phạm đạo đức kinh doanh, đi ngược với mong muốn của cùng đồng, xã hội. Từ đó với những hành động quyết liệt buộc những DN thực hiện đúng hoạt động này. Những kênh truyền thông mà cùng đồng với thể lên tiếng, gây sức ép để DN phải thực hiện đúng thông qua: pano, khẩu hiệu, tờ rơi, đài, báo, Tivi, Web. Cùng đồng sẽ   tham gia vào công việc tuyên truyền, vận động những DN might thực hiện tốt TNXH  đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước   trong Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội,  Chiến  lược phát triển  vững bền, thực hiện tốt PLLĐ. Ngoài ra, DN cần hợp tác với mọi chủ thể đó với cả cùng đồng như trong nền kinh tế như theo quyết định số 145/QĐ/2016/QĐ-TTg Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội: “Huy động tối đa nguồn lực phục vụ xây dựng chiến khai với hiệu quả những chương trình phát triển về lao động – xã hội”. Tương tự cùng đồng với quyền và sức mạnh gây sức ép để những DN might thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ.

Rate this post

Bình luận