Định hướng phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng đến năm 2030

Hải Phòng là thành thị trấn cảng, là trung tâm kinh tế to của phía Bắc, đầu mối liên lạc quan yếu giao lưu trong nước và quốc tế, với vị trí, vai trò là “lối vào” quan yếu về hợp tác quốc tế của cả nước, do đó xu thế hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, đặc thù là việc Việt Nam ký kết ngày càng nhiều FTA như đã phân tích ở trên, sẽ xúc tiến hợp tác đầu tư, thương nghiệp, với lợi đối với sự phát triển của thành thị trấn.

Việc kinh tế toàn cầu đã khởi đầu phục hồi và với triển vọng tăng trưởng khá trong trung hạn đang tạo thời cơ xuất khẩu mạnh mẽ cho Việt Nam. Theo đó, Hải Phòng với tư cách là một trung tâm kinh tế, trung tâm cảng biển to nhất phía Bắc, sẽ được lợi lợi từ xu thế này.

Xu hướng hội nhập quốc tế và liên kết khu vực đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Một loạt Hiệp nghị FTA đã và sẽ được ký kết cũng như Cùng đồng ASEAN đã hình thành và xúc tiến kết nối kinh tế khu vực sẽ tạo thời cơ rộng mở về thu hút vốn, khoa học, đẩy mạnh xuất khẩu cho Việt Nam. Theo đó, sẽ tạo nên những tác động tích cực to to đối với kinh tế Hải Phòng.

Ở trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực, triển vọng kinh tế Việt Nam sáng sủa hơn trong những năm tới; Đảng, Nhà nước, những Bộ, ngành ở Trung ương đang quyết tâm đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền kinh tế theo Quyết nghị Hội nghị Trung ương lần thứ V,VI nhiệm kỳ 12. Với ý kiến “Nhà nước kiến tạo”, một loạt bộ luật quan yếu trong những ngành nghề đầu tư, kinh doanh, doanh nghiệp, bất động sản, tương trợ doanh nghiệp NVV…đã được Quốc hội sửa đổi, thông qua và với hiệu lực từ năm 2018 sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho sự phát triển kinh tế- xã hội, việc chính phủ chỉ đạo kiên quyết việc loại bỏ những” giấy phép con” sẽ tạo thời cơ cho việc phát triển doanh nghiệp của Hải Phòng.

Những yếu tố nêu trên tạo ra môi trường và điều kiện phát triển thuận lợi cho kinh tế Hải Phòng cũng như đòi hỏi những chính sách kinh tế tương trợ doanh nghiệp phải thích hợp và doanh nghiệp phải chủ động, tự lực vươn lên trong những năm tới.

Với những tiềm năng, lợi thế so sánh, kết quả phát triển kinh tế thành thị trấn 30 năm đổi mới, cũng như thành tựu, kinh nghiệm từ năm 2005- 2017, đề án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KTXH thành thị trấn tới 2025, định hướng 2030 đã đưa ra 3 phương án tăng trưởng kinh tế xã hội tới 2030 (Cụ thể trong phụ lục số 1).

Phương án chọn cho sự phát triển của thành thị trấn là phương án 2. Cụ thể:

Mức tăng trưởng kinh tế của thành thị trấn cao gấp 1,5 lần so với mục tiêu phát triển vùng KTTĐBB và gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. Với phương án 2 những tiềm năng phát triển thương nghiệp, nhà sản xuất, du lịch chất lượng cao, công nghiệp khoa học cao được khai thác ngay từ năm 2017, khẳng định chức năng phát triển của thành thị trấn trong Vùng KTTĐBB và chức năng đầu mối liên lạc quan yếu của khu vực. Mức sống dân cư của thành thị trấn được cải thiện rõ rệt, GDP bình quân đầu người của thành thị trấn vượt gấp 2,25 lần trung bình của toàn quốc và 1,53 lần trung bình Vùng KTTĐBB vào năm 2020. Tới năm 2030 những chỉ số trên tương ứng bằng 3,64 lần và 2,11 lần.

Rate this post

Bình luận